مشخصات فردی
نام:احمد
ایمیل:
درباره من:با استفاده از ظرف عسل ريز هاني پات Honey Pot ديگر از چسبيده شدن عسل و مربا به دستانتان جلوگيري كرده و به آساني بدون آنكه مقدار عسل و يا مربايي را كه ميخواهيد از ظرف عسل خارج كنيد.